Bilgi Merkezi

Liderlikte Grid® Programı

22.08.2017

Tarih                         :  15 – 19 Nisan 2019
Yer                            :  Abant Palace - Bolu
Program Adı            :  Liderlikte Grid®
Web                           :  www.gridinternational.com
Liderlikte Grid®, etkililik - doğru işin verimli şekilde yapılmasında yöneticilere destek olan uluslararası programların en güçlülerinden biridir…

Kurumlarda etkililiği artırma çabalarının oldukça eski bir geçmişi var. Günümüzde ise özellikle çalışan bağlılığını artırmayı amaçlayan çalışmalar göze çarpıyor.

Bu amaca odaklanan çalışmalarda her ne kadar klasik yöntemlerden daha devrimci olarak nitelendirilebilecek yöntemlere doğru bir tercih değişikliği gözlemlense de, çalışmaların odağında değişmeyen çok önemli bir nokta var; o da takım çalışması ihtiyacının sürmesi.

Takım Çalışmasının kalitesi, belli kaynakları kullanarak sonuçlara ulaşmaya çalışırken ilişkilerin nasıl yönetildiği ile belirleniyor.

Bu süreçte liderlerin, takımlarının çalışma kalitesini ve sinerji oluşturma fırsatlarını artırabilmesi için aktif bir rol üstlenmeleri gerekiyor…

  • Takım üyelerinin amaca yönelik bilinçli ilişkiler kurmanın önemini fark etmelerini sağlamak
  • Takımda olumlu etkileşimi artırmak
  • Farklılıkların ele alınmasında toksik davranışlardan kaçınılmasını desteklemek
  • Takımda sağlıklı bir eleştiri kültürünün yerleşmesini ve bu sayede sürekli gelişimi teşvik etmek
  • Farklı fikirlerin dinlendiği, tartışılabildiği ve inovasyonu mümkün kılan bir çalışma ortamı oluşturmak
  • Takım amacına ulaşmada herkesin inisiyatif almaktan çekinmediği ve tüm katkıların fark edilerek takdir edildiği bir kurum kültürünü pekiştirmek
2-3 katılımcı için               % 5
4-6 katılımcı için               % 10
7 ve üzeri katılımcı için    % 15 indirim uygulanacaktır.
*Otel konaklama bedeli seminer bedeline dahil değildir.
Seminer ile ilgili tüm sorularınız, katılım koşulları ve kayıt için bizi arayabilirsiniz.
Tel: 0216  465 90 81         Faks: 0216  465 90 87         e-posta: ekser@ekser.com.tr