Kurum Kültürü
Değişim Yönetimi ve Kültürel Dönüşüm için Grid Süreci

Sistematik sürecimizi ayırt eden özellik, çalışanları değişime hazırlamasıdır. Pek çok kurum, değişimin ne olduğunu ve neden gerektiğini tanımlamak konusunda oldukça başarılıdır. Grid, değişimin nasıl olacağına dair kanıtlanmış bir süreç sunarak stratejiyi tamamlar. Bu özel yaklaşımımız, engelleri ve zorlukları ortadan kaldırarak karşılıklı güven, saygı ve içtenlik gibi davranışların kültürün içine yerleşmesini sağlar.

Değişim için Güç® , ilişkileri ve kültürü dönüştürecek becerileri geliştirir.

Süreç, altı adımdan oluşmaktadır:

DURUM ANALİZİ

Grid Yönetim Danışmanları, analiz süreçleri ile mevcut kültürün ölçülebilir bir haritasını çıkarırlar. Uzun yıllara dayanan kanıtlanmış yöntemler, gerçek durumun güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

GRID ile GELİŞİM

Farklı seviyelere göre düzenlenmiş ve dünya çapında test edilmiş programlarla bireysel gelişim, takım gelişimi ve takımlararası gelişim sağlanır. Yaşayarak öğrenme yöntemi ile kişilere, istenen sonuçlara ulaşmada yapabileceklerinin en iyisini hayata geçirebilmeleri için gereken farkındalık ve beceriler kazandırılır.

UYGULAMA

Grid, öğrenilen becerilerin çalışma ortamındaki işbirliğini geliştirmesi amacıyla uygulamaya yönelik özelleştirilmiş süreçler sunar. Takip toplantıları, sonuçları yansıtan toplantı raporları, bireysel ve takım gelişim amaçları, bire-bir veya uzaktan koçluk vb. gibi.

DESTEKLEME

Gelişim sürecinde takım içinde karşılıklı destek verilmesi sağlanır. Bireysel ve takım hareket planları, sağlıklı davranış ve normlar üzerinde yapılan anlaşmalar, vb. gibi. Bu tür çalışmalar takım içinde açıklığı ve içtenliği oluşturur ve takım çalışmasını daha verimli ve tatmin edici hale getirir.

ÖLÇÜM

En önemli ölçüm, Grid’in takımın oluşturduğu sinerjiyi rakamsal olarak ölçmesidir. Bu şekilde, her bir takım üyesinin takım performansına olan katkısı (olumlu ya da olumsuz) görülür. Diğer önemli bir ölçüm de, davranıştaki gelişimin ve bunun kişiler ve sonuçlar üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır.

PEKİŞTİRME

Pekiştirmenin amacı, yeni becerilerin iş ortamında kullanımını desteklemek ve bunların doğal davranışa dönüşmesini sağlamaktır. Müşterilerimize, istenen değişimi desteklemek ve sürdürmek için gereken sistemleri ve yapıları kurmada yardımcı oluyoruz. Örneğin davranışları Temel Başarı Faktörlerine bağlamak, açıklığa ve içtenliğe dayanan sohbet odaları, iç iletişim portalı gibi.