Kurum Kültürü 

Değişim Yönetimi ve Kültürel Dönüşüm için Grid Süreci

Sistematik sürecimizi ayırt eden özellik, çalışanları değişime hazırlamasıdır. Pek çok kurum, değişimin ne olduğunu ve neden gerektiğini tanımlamak konusunda oldukça başarılıdır. Grid, değişimin nasıl olacağına dair kanıtlanmış bir süreç sunarak stratejiyi tamamlar. Bu özel yaklaşımımız, engelleri ve zorlukları ortadan kaldırarak karşılıklı güven, saygı ve içtenlik gibi davranışların kültürün içine yerleşmesini sağlar.

Değişim için Güç® , ilişkileri ve kültürü dönüştürecek becerileri geliştirir.

Süreç, altı adımdan oluşmaktadır:  

Değişim Yönetimi ve Kültür Değişiminde Grid Süreci

DURUM ANALİZİ

Grid Yönetim Danışmanları, analiz süreçleri ile mevcut kültürün ölçülebilir bir haritasını çıkarırlar. Uzun yıllara dayanan kanıtlanmış yöntemler, gerçek durumun güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

GRID ile GELİŞİM

Farklı seviyelere göre düzenlenmiş ve dünya çapında test edilmiş programlarla bireysel gelişim, takım gelişimi ve takımlararası gelişim sağlanır. Yaşayarak öğrenme yöntemi ile kişilere, istenen sonuçlara ulaşmada yapabileceklerinin en iyisini hayata geçirebilmeleri için gereken farkındalık ve beceriler kazandırılır.

UYGULAMA

Grid, öğrenilen becerilerin çalışma ortamındaki işbirliğini geliştirmesi amacıyla uygulamaya yönelik özelleştirilmiş süreçler sunar. Takip toplantıları, sonuçları yansıtan toplantı raporları, bireysel ve takım gelişim amaçları, bire-bir veya uzaktan koçluk vb. gibi.

DESTEKLEME

Gelişim sürecinde takım içinde karşılıklı destek verilmesi sağlanır. Bireysel ve takım hareket planları, sağlıklı davranış ve normlar üzerinde yapılan anlaşmalar, vb. gibi. Bu tür çalışmalar takım içinde açıklığı ve içtenliği oluşturur ve takım çalışmasını daha verimli ve tatmin edici hale getirir.

ÖLÇÜM

En önemli ölçüm, Grid’in takımın oluşturduğu sinerjiyi rakamsal olarak ölçmesidir. Bu şekilde, her bir takım üyesinin takım performansına olan katkısı (olumlu ya da olumsuz) görülür. Diğer önemli bir ölçüm de, davranıştaki gelişimin ve bunun kişiler ve sonuçlar üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır.

PEKİŞTİRME

Pekiştirmenin amacı, yeni becerilerin iş ortamında kullanımını desteklemek ve bunların doğal davranışa dönüşmesini sağlamaktır. Müşterilerimize, istenen değişimi desteklemek ve sürdürmek için gereken sistemleri ve yapıları kurmada yardımcı oluyoruz. Örneğin davranışları Temel Başarı Faktörlerine bağlamak, açıklığa ve içtenliğe dayanan sohbet odaları, iç iletişim portalı gibi.

"Kurumunuz olabileceği kadar verimli mi?"
"Çalışanlarınız mükemmellik standartlarını tanımlıyor ve buna uygun çalışıyorlar mı?"
"Enerjiniz müşteri ve rakiplerinize mi yönelik, yoksa çözümlenmeyen iç çatışmalarda eriyip gidiyor mu?"

Kurumların potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri, ancak yaratıcılığı, fikir alış verişini, inisiyatif almayı ve inovasyonu destekleyen bir şirket kültürü yaratarak gerçekleşebilir. Çalışanların bilgi ve beceri seviyelerinden bağımsız olarak kurum kültürü, verimliliği ve yaratıcılığı — olumlu ya da olumsuz şekilde – etkiler.

Grid®'in kültür-değişim yöntemi, 50 yıla yakın süredir yapılan araştırmalar ve gerçek yaşam deneyimlerine dayanır ve «neyi değiştirmeli» yerine «nasıl değiştirmeli» sorusunu ele alır.

Genelde kurumlar yalnızca «neyi değiştirmeli» sorusuna odaklanarak, süreçler, stratejiler ve ürünler üzerinde çalışırlar. Ancak çoğunlukla en iyi stratejinin bile uygulanmasında sorunlarla karşılaşılır; çünkü kurumun mevcut kültürü, en iyi niyetli ve iyi tasarlanmış çabaları bile engelleyebilir.

Grid®, karşılıklı güvene, saygıya ve açıklığa dayalı bir kurum kültürü oluşturmak için sistematik yaklaşıma dayalı bir yol haritası sağlar.

Grid® yaklaşımı, davranışları etkileyen temel değer ve tutumları ele alır. Kişiler, Grid® teorisini bir çerçeve olarak kullanıp en sağlıklı davranışları tanımlamanın yanı sıra, mevcut çalışma biçimlerini belirleme fırsatına da sahip olurlar. Ortaya çıkan davranış farkı değişim için motivasyon yaratır.

Daha fazla bilgi için Grid International web sayfasını inceleyebilirsiniz.

Grid®'in deneyimci ve takıma dayalı öğrenme süreci, diğer yaklaşımlardan dört belirgin biçimde ayrılır:

  1. Katılımcılar sorumluluk alırlar: Grid®programında öğrenme deneyime dayalı olarak bireylerin "satın almaları" sonucu gerçekleşir.
  2. Sonuçlar ölçülür: Eleştiri için genellikle çok kişisel oldukları düşünülen davranışlar, objektif ve ölçülebilir terimlerle tanımlanır.
  3. Öğrenme teoriye dayalıdır: Kişilerin iş yaşamıyla ilgili farklı motivasyonlarının, gerçek iş ortamında incelenmesiyle oluşturulan Grid® teorisi, katılımcılara en sağlıklı yaklaşımı tartışmak için bir temel oluşturur.
  4. Grid® organizasyonun tümüne hitap eder: En üst düzey yöneticilerden en alt kademeye kadar herkes Grid®'den faydalanır.

1. Aşama: Bireyler

Bağlılık ve performansın yüksek olduğu bir çalışma kültürünün elçilerini oluşturmak

5 Gün / 3 Gün veya 2 Gün Süreli Çalıştaylar

2. Aşama: Takımlar

Bağlılık ve performansın yüksek olduğu bir bir çalışma kültürünü hayata geçirmek

3 Gün veya 2 Gün Süreli Çalıştaylar

3. Aşama: Takımlar Arası

Takımlar arası ilişkiler ve işbirliğini pekiştirmek


3 Gün Süreli Çalıştay

Etkili İş Ortaklıkları Oluşturmak aşaması, şirket birleşmelerinde sağlıklı bir iş ilişkisi oluşturmak için gerekli koşulları araştırmak için de kullanılır. Yeni oluşan ilişkileri karşılıklı güven ve saygı temeline oturtmak, sağlıklı iletişim, işbirliği ve artan verimliliğe ulaşmaya yardımcı olur. Program kurumlara, birleşmenin operasyonel ve kültürel unsurlarını inceleyerek, başarılı bir birleşmeye engel oluşturabilecek konuları teşhis etme ve önlem alma fırsatı verir.

Grid® programı öncesinde ya da programın uygulanması sırasında, Kurumların mevcut kültürlerini tespit etmek için internet üzerinden bir test uygulanır. Elde edilen sonuçlar bir çalıştay aracılığıyla kurumla paylaşılır. Aynı test Grid®'in uygulanması sonrasında kültürdeki değişimi görmek için tekrarlanabilir.

Sıradışı Hizmet Kültürü

Müşteri Odaklı bir çalışma ortamının başarıya ulaşması, ancak müşterilere mükemmel hizmet sunmaya odaklanmış bir takım kültürü yaratarak gerçekleşir. Giderek yoğunlaşan rekabet ortamında, kuruluşun sunduğu hizmetin kalitesi çoğu kez müşterinin seçimini belirleyen faktör olmaktadır.

Sıradışı Hizmet Kültürü Programı, hizmet sunanlar ve onların yöneticileri için, müşterilerin tekrar tekrar gelmesini sağlayacak hizmet kültürü temelini oluşturmada yardımcı olacak bir sistem sunar:

Bu programda katılımcılar,

  • İdeal müşteri hizmetinin nasıl olması gerektiğini tanımlar,
  • Kuruluşun gerçek hizmeti ve ideal arasındaki boşluğu belirler,
  • Bu boşluğu gidermek için hangi adımların atılması gerektiğine karar verirler.