Bireysel Etkililik 

Kuruluşunuzun başarısı için gösterdiğiniz çabaların tümü—rekabetçi bir iş stratejisi yaratmak, liderliği veya işi geliştirmek—çalışanlarınızın bireysel başarısına bağlıdır. Kuruluşlar, birçok haklı sebepten dolayı genellikle çalışanlarının teknik uzmanlıklarını geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu çaba oldukça gerekli ve önemli olmakla birlikte, özellikle mevcut küresel rekabet ortamı düşünüldüğünde yeterli değildir. Çalışanların, iş ortamındaki bireysel ve sosyal farkındalıklarını artırmalarına yardımcı olacak becerileri geliştirmek de, en az teknik uzmanlıklarını geliştirmek kadar gerekli ve önemlidir.

Biz, Bireysel Etkililik yaratma konusunda teknik uzmanlığın tek başına yeterli olacağına inanmıyoruz. Yüksek etkililiğe sahip bireylerin Teknik Uzmanlığın yanı sıra, Amaca Yönelik İletişim Kurma, Farklı Düşünebilme, Bireysel ve Sosyal Farkındalık alanlarında da gerekli yetkinlikleri geliştirmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Amaca Yönelik İletişim

 • Öğrenmek İçin Dinlemek
 • Araştırmak İçin İfade Etmek
 • Empati Kurmak
 • Güvenilirlik Sergileme
 • İkna Etmek
 • Yapıcı Çatışma
 • Çıkarları Ortaya Çıkarmak
 • Müzakere
 • Bireylerarası İlişkilerde Esneklik

Bireysel Farkındalık

 • Bireysel Gelişim
 • Kendini Yönetme
 • Sonuç Odaklılık ve İnisiyatif
 • Risk Alma
 • Bütünlük
 • Farklılıklara Değer Vermek
 • Takıma Katkıda Bulunmak

Farklı Düşünebilme

 • Muhakeme
 • Problem Çözme
 • Yaratıcı Düşünme
 • Stil Tanıma
 • Karar Alma
 • Planlama
 • Düşünceleri Eyleme Dönüştürmek

Teknik Uzmanlık

 • Mesleki Birikim
 • Organizasyon Bilgisi
 • Profesyonel Bilgi
 • Teknoloji Bilgisi

Bireysel Etkililik Çözümleri

Bu programın amacı, bireylerarası ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasıdır. Katılımcılar, davranış farklılıklarını dört stilden oluşan bir model doğrultusunda öğrenirler: Sürücü, İfadeci, Dost Canlısı ve Analitik. Program boyunca katılımcılar bu dört stili tanımayı, davranışlarındaki uyarlamalarla iletişimi güçlendirmeyi, karşı tarafı etkili bir şekilde ikna etmeyi ve çatışmaları azaltmayı öğrenirler.

Bu programın amacı, farklı kültürlerle bir arada çalışan kişilere, kültürler arası farklılıkların iş ilişkilerini nasıl etkilediğini beş boyutta anlamalarına yardımcı olmaktır: Görev/İlişki, Katılımcı/Hiyerarşik, Risk Alma/Riskten Kaçınma, Bireysel/Kolektif, Doğrudan İletişim/Dolaylı İletişim. Programda, uluslararası iş dünyasında iletişimi geliştirme becerileri üzerine odaklanılmaktadır.

Bu programın amacı bireylerin, takımların ve çalışma gruplarının yeni fikirler ve çözümler üretmek için ihtiyaç duydukları araçları, becerileri ve süreçleri sağlamaktır. Programda dört farklı inovasyon yaklaşımı, fikir üretme süreçleri ve gündelik hayatta karşılaşılan zorlayıcı durumlara yönelik çözümler üzerine odaklanılmaktadır.

Bu programın amacı, katılımcıların soru sorma, dinleme, ikna etme, strateji oluşturma, problem çözme ve hileleri karşılama becerilerini kullanarak ilkeli müzakereyi öğrenmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmaktır. Program, Harvard Müzakere Enstitüsü kurucusu Dr. William Ury tarafından geliştirilmiştir.