Tüm iş ortaklarımıza kazan-kazan anlayışıyla ve her birinin benzersiz olduğu düşüncesiyle yaklaşıyoruz. Bir gelişim faaliyetinin gerçek bir etki yaratması ve yapılan yatırımın geri dönüşünün sağlanması için projeleri kurumların stratejileri ve ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda ele alıyoruz.

Kuruluş stratejileri ve İş süreçleri

Bu amaçla, proje başlangıcında öncelikle kurumu, sektörünü tanımak, öncelikli konularını ve ihtiyaçlarını anlamak için gereken çalışmaları yapıyoruz.

Katılımcılarla ve en önemlisi de yöneticileri ile gelişim faaliyeti sonrasında görmek istedikleri değişimi somut olarak tanımlıyoruz.

İhtiyaçları karşılayacak doğru çözümleri -sınıf içi eğitim, e-öğrenme, bire-bir koçluk ya da takım koçluğu gibi-  eğitim tasarımı ekibimiz ile deneyimsel öğrenme prensibine dayalı olarak kuruma özel geliştiriyoruz.

Katılımcılara iş ortamındaki uygulamalarını kolaylaştıracak modeller ve araçlar sunuyoruz.

Öğrenilenler iş ortamında uygulamaya geçmeden yapılan yatırım bir etki yaratamaz. Gelişim faaliyeti sonrasında, yöneticilerinin ve kurumlarının da desteği ile katılımcıların iş ortamındaki uygulamalarına yardımcı oluyoruz.