Koçluk Hizmeti

Bireysel Koçluk

Bireysel koçlukta amaç, çalışanların ve yöneticilerin belirlenen hedefler doğrultusunda gelişimlerine destek olmaktır.

Bireysel koçluk süreci boyunca kişilerin liderlik, satış ve bireysel gelişim alanları üzerine odaklanılır; hem iş performanslarının hem de iş tatminlerinin artırılmasına yönelik planlar ve uygulamalar yapılır.

Açıklık, bağlılık ve gizlilik prensipleri ile hareket edilen bu süreçte koçluk alan kişi farkındalığını  artırır, seçeneklerini görür ve kendine duyduğu güveni ve becerilerini geliştirir.

 

Takım Koçluğu

Kurumlarda oluşturulan stratejilerin hayata geçmesi ancak güçlü bir işbirliği ile mümkün olabiliyor.

İşbirliğine verilen önem giderek artarken, oluşturulan takımlarda yaşanan problemler de işbirliğine engel oluşturmaya devam ediyor.

Kurumunuzda işbirliği yapması beklenen takımlarda, aşağıda belirtilenlerin yaşandığına tanık oluyor musunuz?

  • Etkisiz ya da toksik iletişim kalıpları
  • Düşük verimlilik, düşük motivasyon, olumsuzluğun artması
  • Çatışmadan kaçınma ya da çatışmanın etkili şekilde çözülememesi
  • Yaratıcılık, verimlilik ve takım sinerjisi olmaması
  • Rol karmaşası yaşanması ya da bazı rollerin tam olarak yerine getirilmemesi

Takım Koçluğu, takım üyelerinin toksik iletişim kalıplarından kaçınmalarına, güçlü bir diyalog kurmalarına ve “ben”  ya da  “ben ve sen”  bilincinden, “biz” bilincine geçmelerine yardımcı olur. Bilinçli ve amaca yönelik iletişim kurma becerilerini geliştiren takımlarda olumlu duygular,  motivasyon ve verimlik artar. Çatışmalar bir engel değil, takımın gelişmesi ve sinerji yaratılması için bir fırsat olarak görülür.

Takım Koçluğu, yalnızca bir takımın verimliliğini ve motivasyonu artırmak için uygulanabileceği gibi, yeni oluşan takımların sağlıklı şekilde çalışmaya başlamasına, takımın yeni bir göreve-ortama uyum sağlamasına veya zor bir projede sinerji yaratılmasına yardımcı olmak gibi farklı amaçlar için de kullanılabilir.

Takım Koçluğu için Relationship Systems Intelligence ve CRR Global Organizational Relationship Systems Coaching teori ve araçları kullanılmaktadır.

Kariyer Koçluğu