Danışmanlık Hizmeti

Kurumsal etkililiği arttırmak ve İK sistemlerini hayata geçirmek için sunduğumuz danışmanlık hizmetleri:

  • Vizyon / Misyon ve Stratejilerin Geliştirilmesi
  • Organizasyon Değerlendirme ve Ölçüm Çalışmaları
  • Yeniden Yapılanma Çalışmaları
  • İş Değerlendirme ve Ücret Sistemleri
  • Yetkinlik Modelleri
  • Performans Değerlendirme Sistemleri
  • Takım Kurma Çalışmaları