Kurum İçi Eğitim
Kurumların ihtiyacı doğrultusunda iç eğitimci seçme, hazırlama, değerlendirme ve geliştirme süreçlerinin hayata geçirilmesine destek veriyor; iç eğitimlerin standartlarının belirlenmesi ve tasarlanması konusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri aktararak iç eğitim sisteminin kurulmasına yardımcı oluyor; kurumsal akademilerin kurulma aşamalarında süreci kolaylaştıracak deneyimlerimizi paylaşıyoruz.Aynı zamanda, kurumların talepleri doğrultusunda kendi uyguladığımız eğitimlerin kurum içindeki eğitimciler tarafından verilebilmesini sağlamak üzere iç eğitimcilerin lisans alma çalışmalarını yürütüyoruz. Bu şekilde, eğitimlerimizin kurum içinde çok daha fazla kişiye çok daha az maliyetle ulaşmasını sağlıyoruz.


Liderlikte Etkililik

Liderler kurumların başarıya ulaşmasında çok önemli bir rol oynar. 30 yıldır yapılan çalışmalara ve araştırmalara dayalı Wilson Learning Liderlikte Etkililik Yaklaşımı, liderin amacını birlikte çalıştığı kişilerin tüm enerjilerini değer katmaya ve başarı yaratmaya odaklamalarını sağlamak olarak tanımlamaktadır.

Liderlike Etkililik Eğitimleri

Liderliğin temelinde, Liderlik Karakteri olarak da adlandırabileceğimiz Liderlik Özellikleri yer alır. Kurumlar bu özellikleri farklı şekillerde tanımlarlar. Wilson Learning, Liderlik Özelliklerini üç grupta toplar:

Kişisel Özellikler: Zor durumlarda bile azimli ve kararlı olabilmek.
Sosyal Özellikler: Diğerlerine saygı göstermek, bireysel farklılıklara değer vermek.
Kurumsal Özellikler: Kurumun, müşterilerin ihtiyaçlarını kendi kişisel hedeflerinin önünde tutmak.

Liderlik Özellikleri etkili liderlik için bir temel oluştursa da, tek başına yeterli değildir. Bu özelliklere göre davranabilmek ve etkili sonuçlara ulaşmak için liderler bazı becerilere ihtiyaç duyarlar. Bu beceriler, liderlerin üstlenmesi gereken dört ana rolle özetlenebilir: Vizyon Yaratan, İşi Yöneten, İşbirliği Yaratan ve Katkı Sağlayan.

Katkı Sağlayan

 • Problem Çözmek, Karar Vermek
 • İş ve Finansal Bilgi Birikimi
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • Kendini Geliştirme

İşi Yöneten

 • Hedefleri ve Etkinlikleri Planlamak
 • Çalışanlara Hedefleri Belirlemek
 • Kurumsal ve Bireysel Performansı İzlemek
 • Etkinlikleri ve Hedefleri Delege Etmek ve Yönetmek
 • İş süreçlerini İyileştirmek
 • Etkinlikleri Koordine Etmek

İşbirliği Yaratan

 • Bireylerarası İlişkilerde Esneklik
 • Çatışmalarla Başa Çıkmak
 • Etkili İletişim Kurmak
 • Takım Oluşturmak
 • Müzakere Etmek, Etkilemek

Vizyon Yaratan

 • Paylaşılan Bir Vizyon ve Strateji Oluşturmak
 • Kurumsal Strateji ile Aynı Doğrultuda Olmayı Sağlamak
 • İş Ortamını Anlamak (Rakipler ve Müşteriler)
 • Kurumsal ve Bireysel Gelişimi Planlamak ve Desteklemek
 • Çalışanşlara ve Paydaşlara İlham Vermek

 


Satışta Etkililik

Giderek yoğunlaşan rekabette sürdürülebilir bir fark yaratmak önem kazanmaktadır. Artık geleneksel yöntemlerle (marka, teknoloji kullanımı) çok kalıcı farklar yaratılamıyor. Bu yüzden de satış etkililiği kalıcı rekabet avantajı oluşturmak için kritik bir kaynak oluşturmaktadır.

Satışta Etkililik Eğitimi

Satış Ekibinizi ve Satış Yöneticilerinizi doğru beceriler, araçlar ve süreçlerle donatarak kuruluşunuzun rekabet karşısında üstün performans göstermesini ve müşterilerinize değer katmasını sağlayabilirsiniz.

Wilson Learning’in araştırmaları sürdürülebilir rekabet avantajı oluşturmak için satış yetkililerinin birbirini tamamlayan iki rol üstlenmeleri gerektiğini ortaya koyar: Danışman ve Stratejist.

Kişisel Etkililik

 • Takım Çalışması Yapmak
 • Sonuç Odaklı Olmak
 • Yaratıcı Çözümler Geliştirmek
 • Takım Oluşturmak
 • Kendi Ürünlerini, Hizmetlerini, Rakipleri ve İş Ortamını Çok İyi Tanır

Teknik Etkililik

 • Ürünlerin Özelliklerini Rakiplerle Kıyaslayarak Bilmek
 • Müşteri Verilerini Analiz Edebilmek
 • Teknolojiyi Kullanmak

Stratejist

 • Potansiyel Müşterileri Belirlemek ve Kazanmak
 • Satış Stratejilerini Oluşturmak ve Uygulamak
 • Rekabeti Yönetmek
 • Müşterinin Karar Verme Süreçlerini Anlamak
 • Çözümleri Farklılaştırmak

Danışman

 • Farklı Müşterilere Esneklik Göstermek
 • Müşteriyi Tanımak
 • İhtiyaçları Keşfetmek
 • İlişkileri Geliştirmek
 • Satış Sonrası Müşteriyi Desteklemek

 


Bireysel Etkililik

Bireysel Etkililik EğitimleriKuruluşunuzun başarısı için gösterdiğiniz çabaların tümü—rekabetçi bir iş stratejisi yaratmak, liderliği veya işi geliştirmek—çalışanlarınızın bireysel başarısına bağlıdır. Kuruluşlar, birçok haklı sebepten dolayı genellikle çalışanlarının teknik uzmanlıklarını geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu çaba oldukça gerekli ve önemli olmakla birlikte, özellikle mevcut küresel rekabet ortamı düşünüldüğünde yeterli değildir. Çalışanların, iş ortamındaki bireysel ve sosyal farkındalıklarını artırmalarına yardımcı olacak becerileri geliştirmek de, en az teknik uzmanlıklarını geliştirmek kadar gerekli ve önemlidir.

Amaca Yönelik İletişim

 • Öğrenmek İçin Dinlemek
 • Araştırmak İçin İfade Etmek
 • Empati Kurmak
 • Güvenilirlik Sergileme
 • İkna Etmek
 • Yapıcı Çatışma
 • Çıkarları Ortaya Çıkarmak
 • Müzakere
 • Bireylerarası İlişkilerde Esneklik

Bireysel Farkındalık

 • Bireysel Gelişim
 • Kendini Yönetme
 • Sonuç Odaklılık ve İnisiyatif
 • Risk Alma
 • Bütünlük
 • Farklılıklara Değer Vermek
 • Takıma Katkıda Bulunmak

Farklı Düşünebilme

 • Muhakeme
 • Problem Çözme
 • Yaratıcı Düşünme
 • Stil Tanıma
 • Karar Alma
 • Planlama
 • Düşünceleri Eyleme Dönüştürmek

Teknik Uzmanlık

 • Mesleki Birikim
 • Organizasyon Bilgisi
 • Profesyonel Bilgi
 • Teknoloji Bilgisi