İş Simülasyonları 

Şirket faaliyetlerinin bir bütün olarak görülüp yönetim becerilerinin kazandırılmasını sağlar. Seminer sırasında öğretilenlerin, bir masa üstü iş oyunu ile pekiştirilmesi, katılımcılara mükemmel bir yönetim deneyimi yaşama olanağı verir. Katılımcılar bir şirketin temel yapısını ve süreçlerini canlandıran bu masa üstü iş oyununda hem uygulama, hem uygulamalarının sonuçlarını alma, hem de aldıkları sonuçları diğerleri ile kıyaslama imkânı bulurlar. Programda pazarlama-satış, mali işler, finans, bütçe, lojistik ve üretim konuları işlenir. Ürün ve para akışının dokunulabilir bir oyuna dönüşmesi ve temsili şirketteki görevlerin paylaşıldığı takım çalışmalarının rekabetçi bir ortam içinde yapılması bu semineri çok etkili bir öğrenme aracı haline getirir.

Katılımcılara mükemmel bir rekabet ortamında şirket yönetme deneyimi yaşama olanağı verir. Katılımcılar işlenen konuları, bilgisayar destekli bir simülasyon yardımı ile hem uygulama, hem uygulamalarının sonuçlarını alma, hem de aldıkları sonuçları diğerleri ile kıyaslama imkanı bulurlar. Bir şirketin temel süreçlerini canlandıran oyunda, satış, üretim, mali işler vb. konular işlenir. Her tur sonunda elde edilen sonuçlar rapor olarak takımlara verilir. Takım çalışmalarının rekabetçi bir ortam içinde yapılması, bu semineri çok etkili bir öğrenme aracı haline getirir. Simülasyonu, farklı amaçlar için hazırlanan seminerlerin içine uyarlamak mümkündür.

Seminerde işlenen konular, yoğun rekabet, stratejik yönetim, karar alma süreci, risk alma, iletişim, takım olma, maliyet – kar ilişkisi, nakit yönetimi vb. dir. Katılımcılar 3-4 kişilik takımlar halinde kaynaklarını doğru kullanarak, rekabet avantajı yakalama uğraşı verirken;

  •  Kararlar vererek
  •  Bilgiyi analiz ederek
  •  Yargılara vararak
  •  Kaynakları yöneterek geliştirdikleri stratejiyi uygulayıp, sonuçlarını değerlendirdikleri çok yoğun bir süreç yaşamaktadırlar.