Simülasyonlar

İşi Yönetmek

Şirket faaliyetlerinin bir bütün olarak görülüp, yönetim becerilerinin kazandırılmasını sağlar. Seminer sırasında öğretilenlerin, bir masa üstü iş oyunu ile pekiştirilmesi, katılımcılara mükemmel bir yönetim deneyimi yaşama olanağı verir. Katılımcılar bir şirketin temel yapısını ve süreçlerini canlandıran bu masa üstü iş oyununda hem uygulama, hem uygulamalarının sonuçlarını alma, hem de aldıkları sonuçları diğerleri ile kıyaslama imkanı bulurlar., Programda pazarlama-satış, mali işler, finans, bütçe, lojistik ve üretim konuları işlenir. Mal ve para akışının dokunulabilir bir oyuna dönüşmesi, temsili şirketteki görevlerin paylaşıldığı takım çalışmalarının rekabetçi bir ortam içinde yapılması, bu semineri çok etkili bir öğrenme aracı haline getirir.

Rekabette Kazanmak: Daha Çok mu, Daha Karlı mı Satmak?

Katılımcılara mükemmel bir rekabet ortamında şirket yönetme deneyimi yaşama olanağı verir. Katılımcılar işlenen konuları, bilgisayar destekli bir simülasyon yardımı ile hem uygulama, hem uygulamalarının sonuçlarını alma, hem de aldıkları sonuçları diğerleri ile kıyaslama imkanı bulurlar. Bir şirketin temel süreçlerini canlandıran oyununda, satış, üretim, mali işler vb. konuları işlenir. Her tur sonunda elde edilen sonuçlar rapor olarak takımlara verilmektedir. Takım çalışmalarının rekabetçi bir ortam içinde yapılması, bu semineri çok etkili bir öğrenme aracı haline getirir. Simülasyonu, farklı amaçlar için hazırlanan seminerlerin içine adapte etmek mümkündür.

Pazar Dinamiklerini Yaşamak: Limonpoly

Bu programın amacı katılımcılara, bir simülasyon aracılığı ile muhtelif konularda bilgi edinme ve deneyimleri paylaşma fırsatı yaratmaktır. Seminerde işlenebilecek konular, yoğun rekabet, stratejik yönetim, karar alma süreci, risk alma, iletişim, takım olma, maliyet – kar ilişkisi, nakit yönetimi vb’ dir. Katılımcılar 3-4 kişilik takımlar halinde kaynaklarını doğru kullanarak, rekabet avantajı yakalama uğraşı verirken;

  • Kararlar vererek
  • Bilgiyi analiz ederek
  • Yargılara vararak
  • Kaynakları yöneterek

geliştirdikleri stratejiyi uygulayıp, sonuçlarını değerlendirdikleri çok yoğun bir süreç yaşamaktadırlar.